Justerade städrutiner i Nacka Forum 

Justerade städrutiner

Som ett första steg har vi justerat våra städrutiner i centrum, vilket bland annat innebär att vi torkar av exponerade ytor ännu mer frekvent. Samtidigt uppmanar vi alla besökare som rör sig i Nacka Forum att använda sig av tvål och handsprit enligt myndigheternas rekommendationer och information. 

 

Planera ditt besök

Använd vår översikt som visar vilka tider vi har fler eller färre besökare. Klicka här för att läsa mer.

Alcogelstationer i Nacka Forum 

Alcogelstationer

Vi har placerat ut alcogel-stationer runt om i centrum, som du som kund mer än gärna får använda med jämna mellanrum under ditt besök. Heja god handhygien!

visa omtanke 

Kommunikation & information till våra besökare

Vi ser till att löpande påminna våra kunder om att hålla avstånd, undvika köbildning och vara noga med handhygienen. Informationen om detta finns uppsatt runt om i centrum, bland annat genom dekaler på golvet, i rulltrappor och i andra allmänna utrymmen. Håll gärna utkik efter ovan skyltar under ditt besök! 
Att det är viktigt att hålla avstånd kan vi inte påminna om för många gånger - därför delar vi även information om detta genom våra nyhetsbrev, i våra sociala kanaler och på via vår hemsida.

allmanna utrymmen 

Allmänna utrymmen

Vi har tillfälligt minskat antalet sittplatser runt om i centrum för att skapa naturliga avstånd mellan våra besökare. I vår reception, och i anslutning till andra platser som innebär en nära kontakt mellan kund och personal, har vi satt upp skyddande plexiglas.

nacka nallen 

Nacka Nallens lekland

För att skydda dig och dina barn lite extra har vi tillfälligt stängt Nacka Nallens lekland  i centrum. Självklart ser vi fram emot att kunna öppna ytan igen, så snart situationen tillåter.

event i centrum 

Event i centrum

Som ytterligare en säkerhetsåtgärd har vi för tillfället valt att ställa in eller senarelägga alla större event i centrum. Men - håll gärna utkik på vår hemsida där vi löpande lägger upp information om annat kul som händer!

 

Köer och kassasystem i våra butiker

Vi vill minimera risken för köbildning och påminner därför våra kunder om att visa hänsyn och tänka på avståndet. Våra butiker och restauranger har märkt upp lämpligt avstånd, för att förenkla för dig som kund att veta var du kan stå. Dessa markeringar har satts upp på platser där det oftast kan samlas lite fler besökare vid en och samma tidpunkt såsom vid kassor, rulltrappor och hissar.

Vi ber alla våra besökare om att köa ensam, för att minska risken för trängsel och onödigt lång köbildning.

Vänligen var uppmärksam på avståndsmarkeringar vid t.ex. provrum och respektera varje butiks egna avståndsmarkeringar och rekommendationer.

Tillsammans hjälps vi åt!

restauranger cafe 

Våra restauranger och caféer

I takt med lättnaderna kring myndigheternas rekommendationer, kan upp till åtta personer per sällskap serveras i våra restauranger och caféer med start från 1 juli 2021. Dessutom är det ingen begränsning på antal personer per sällskap för servering utomhus från detta datum.

Våra restauranger och caféer agerar i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vidtar löpande åtgärder för att undvika trängsel och köbildning. Vänligen håll utkik efter och följ kömarkeringar, skyltar och andra riktlinjer - så hjälps vi åt med att skapa en tryggare miljö!