Allmänna tävlingsvillkor

1. För att delta i tävlingen behöver Rodamco Forum Nacka KB (”Nacka Forum”) behandla dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: http://nackaforum.se/privacypolicy. Vinnaren kan komma att tillkännages på Nacka Forums app, Facebooksida och/eller Instagram.

2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig en bättre och mer anpassad produkt och kundupplevelse. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn, användarnamn på Instagram och motiveringen till varför du ska vinna.

3. Ansvarig för tävlingen är Rodamco Forum Nacka KB, (916403-9720), Box 7846, 103 98 Stockholm.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 16 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. För att delta i tävlingen krävs det att du är lojalitetsmedlem i både Nacka Forums kundklubb samt i Hallbergs guld kundklubb. För att bli lojalitetsmedlem i Nacka Forum, ”registrera dig här” .

6. Tävlingen är tidsbegränsad med start den 23/8-2019 och avslutas den 25/8-2019.

7. Priset består av ett presentkort på Hallbergs guld värt 1000 kr. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

8. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

9. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield (URW) eller något av dess dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. URW förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om URW får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

11. URW tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till URW. URW tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter
enligt Dataskyddsförordningen.

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer URW:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se http://nackaforum.se/privacypolicy

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger URW rätt att diskvalificera bidrag.

14. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Nacka Forums centrumledning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

15. Vinnaren kommer att bli kontaktad via Instagram så snart som möjligt efter att tävlingen avgjorts, senast två veckor efter att tävlingen avslutats. Vinnaren kan komma att tillkännages med för- och efternamn på Nacka Forums app och Facebook- och Instagramsida. URW kommer att försöka nå vinnaren högst fem gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger URW rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

16. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. URW förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

17. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen sparas i syfte att ge kunden en bättre produkt och kundupplevelse.