Trafiksituationen runt Nacka Forum

Nacka och centrumet står inför stora förändringar och spännande utvecklingsprojekt. Vi är glada över att vara en viktig del och naturlig byggsten i utvecklingen av framtida Nacka.

Arbetena kommer i perioder att påverka trafikflödet till och från centrumet, och vår ambition är att bistå med den senaste informationen för att göra ditt besök så smidigt och bra som möjligt.

Aktuell information September 2022

  • Väg 222 Värmdöleden smalnas av och flyttas mot mittremsan (från juni och ca 1 år framåt). Därmed införs även en hastighetsbegränsning till 70 km/h. Viss köbildning kan därför förekomma, primärt under morgonen och sen eftermiddag.

  • I samband med förberedelserna av den nya tunnelbanan till station Nacka så kommer Region Stockholm att utföra sprängningar ovan jord. Sprängningarna kommer att göras vid kl 10 och 14 måndag-torsdag samt kl 10 på fredagar. Detta kan medföra kortare trafikstopp på väg 222 samt Griffelvägen. Även gång och cykeltrafik stoppas under kortare tidsperioder vid området.

Texten uppdateras månadsvis.

 

Hur du enklast tar dig till centrumet:

  • Med bil: Från Värmdöleden (väg 222) följer du skyltar mot Nacka C, och precis som från Värmdövägen är centrumet väl synligt. För aktuell trafiksituation i anslutning till Nacka Forum, klicka här

 

  • Buss: Bussturerna går regelbundet till Nacka och från Slussen är restiden beräknad till ca 10 minuter. Följande busslinjer stannar i anslutning till Nacka Forum: 409, 410, 411, 413, 414, 420, 422, 443C, 465, 471, 840 och 821

  • Cykel och gång: Använd vår reseplanerare för att få information om hur du snabbast tar dig till centrumet. Vid busstorget mot Willys finner du vår cykelparkering under ditt besök i centrumet

För mer information om pågående trafikprojekt under hösten 2022, besök Nacka Kommuns hemsida