Planera inför ditt besök i Nacka Forum

För din och alla besökares säkerhet finner du här en översikt över våra öppettider i Nacka Forum för att du på ett enklare och säkrare sätt ska kunna planera ditt besök hos oss. Vi uppdaterar översikten löpande för att ge dig möjlighet att besöka centrumet när vi tenderar att ha färre besökare i Nacka Forum.

På plats i centrumet har vi utställda alcogel-stationer som finns tillgängliga för ditt förfogande vid ditt besök i centrumet.

Tack för att du fortsatt håller avstånd vid ditt besök i Nacka Forum.