AVVIKANDE ÖPPETTIDER
AVVIKANDE ÖPPETTIDER

En del av våra butiker och restauranger följer just nu våra avvikande öppettider. Klicka här för att läsa mer.

Information om COVID-19

Information med anledning av COVID-19

Våra besökares och vår personals säkerhet och trygghet är vår främsta prioritet i Nacka Forum - inte minst i tider som dessa!

För att minska risken för smittspridning följer vi noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anpassar vår verksamhet i linje med deras rekommendationer.

Om du väljer att besöka oss, vänligen handla ensam och planera ditt besök till när det vanligtvis är mindre folk i centrum så hjälps vi åt med att begränsa smittspridningen.

Vi i Nacka Forum vill ta vårt ansvar och har därför vidtagit en rad olika åtgärder som ett led i att fortsätta kunna välkomna våra kunder till en trygg miljö.

Kommunikation och information till våra besökare:

  • Vi ser till att löpande påminna våra kunder om att handla ensam, planera sitt besök, hålla avstånd, undvika köbildning och vara noga med handhygienen. Information om detta finns uppsatt runt om i centrum, bland annat genom dekaler på golvet, i rulltrappor och i andra allmänna utrymmen. Håll gärna utkik efter våra skyltar under ditt besök.
  • Att det är viktigt att hålla avstånd kan vi inte påminna om för många gånger - därför delar vi även information om detta genom våra nyhetsbrev, i våra sociala kanaler och på via vår hemsida.

Åtgärder i centrumets allmänna utrymmen:

  • Vi har justerat våra städrutiner i centrum, vilket bland annat innebär att vi torkar av exponerade ytor ännu mer frekvent. - Vi har tillfälligt minskat antalet sittplatser runt om i centrum för att skapa naturliga avstånd mellan våra besökare.
  • I vår reception, och i anslutning till andra platser som innebär en nära kontakt mellan kund och personal, har vi satt upp skyddande plexiglas.
  • Vi har placerat ut alcogel-stationer runt om i centrum, som du som kund mer än gärna får använda med jämna mellanrum under ditt besök. Heja god handhygien!
  • För att skydda dig och dina barn lite extra har vi tillfälligt stängt vår allmänna lekyta i centrum. Självklart ser vi fram emot att kunna öppna den igen så snart situationen tillåter. Som ytterligare en säkerhetsåtgärd har vi för tillfället valt att ställa in eller senarelägga alla större event i centrum. Men - håll gärna utkik på vår hemsida där vi löpande lägger upp information om annat kul som händer!

Köer och kassasystem i våra butiker:

  • Vi vill minimera risken för köbildning och påminner därför våra kunder om att handla ensam, visa hänsyn och tänka på avståndet. Våra butiker och restauranger har märkt upp lämpligt avstånd, för att förenkla för dig som kund att veta var du kan stå. Dessa markeringar har satts upp på platser där det oftast kan samlas lite fler besökare vid en och samma tidpunkt såsom vid kassor, rulltrappor och hissar.
  • Vi ber alla våra besökare om att köa ensam, för att minska risken för trängsel och onödigt lång köbildning.
  • Vänligen var uppmärksam på avståndsmarkeringar vid t.ex. provrum och respektera varje butiks egna avståndsmarkeringar och rekommendationer. Tillsammans hjälps vi åt!

Våra restauranger och caféer

Våra restauranger och caféer agerar i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har vi vidtagit åtgärder för att undvika trängsel och köbildning. För att nämna ett par exempel så har många av dem till exempel plockat bort sittplatser för att öka avståndet mellan sina gäster. Via olika typer av skyltar och golvdekaler så vill vi gemensamt påminna om vikten av att hålla lämpligt avstånd.

Från och med den 1 mars tillåts endast 1 person per sällskap att serveras på serveringsställen i köpcentrum. Undantaget från detta gäller barn och personer i behov av stöd. Om serveringsstället endast har en egen ingång utifrån gatan, tillåts 4 personer per sällskap åt gången. Alla restauranger och caféer stänger just nu för servering senast klockan 20.30.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med våra åtgärder, tveka inte att höra av dig till oss på centrumledningen. Skicka ett mail till info@nackaforum.se så ser vi till att återkoppla så snart vi kan.

Ta hand om dig själv och varandra och välkommen till Nacka Forum!