Aleris

Aleris

Stängt idag

08- 601 52 99

08- 601 52 99

Aleris Smärt- och stresscenter Nacka arbetar med rehabilitering av patienter med långvarig smärta med eller utan utmattningssyndrom. Under rehabiliteringen har patienten stöd från ett team bestående av en specialistläkare, KBT-psykolog, sjukgymnast eller naprapat samt en arbetsterapeut. Rehabiliteringen bygger till största del på gruppinsatser som Smärthanteringskurs, mindfulnessgrupper samt ACT- eller utmattningsgrupper. Dessutom erbjuds andra utbildningsinsatser som föreläsningar om smärta, ångest, sömn med flera. Välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Du hittar oss i Kontorshus Entré H – Forumvägen 32

Öppettider :

måndag till fredag : Från 08:00 till 16:00
lördag, söndag : Stängt

Kategorier :