Trafiksituationen runt Nacka Forum

TRAFIKSITUATIONEN RUNT NACKA FORUM

Nacka och centrumet står inför stora förändringar och spännande utvecklingsprojekt. Vi är glada över att vara en viktig del och naturlig byggsten i utvecklingen av framtida Nacka.

Arbetena kommer i perioder att påverka trafikflödet till och från centrumet, och vår ambition är att bistå med den senaste informationen för att göra ditt besök så smidigt och bra som möjligt.

Aktuell information November 2022

  • Väg 222 har smalnats av och flyttats mot mittremsan (från juni och ca 1 år framåt). Därmed införs även en hastighetsbegränsning till 70 km/h. Viss köbildning kan därför förekomma, primärt under morgonen och sen eftermiddag.
  • Rondellen vid Vikdalsvägen/Värmdövägen är under uppbyggnad och kommer etappvis att färdigställas fram till våren 2023. Byggnationen kan medföra eventuella köbildningar.
  • Under slutet av året kommer Fyrbåksrondellen mellan centrumet och väg 222 att flyttas västerut till följd av byggnationen av den nya tunnelbanan.

Texten uppdateras månadsvis.

 

Hur du enklast tar dig till centrumet:

  • Med bil: Från Värmdöleden (väg 222) följer du skyltar mot Nacka C, och precis som från Värmdövägen är centrumet väl synligt. För aktuell trafiksituation i anslutning till Nacka Forum, klicka här

 

  • Buss: Bussturerna går regelbundet till Nacka och från Slussen är restiden beräknad till ca 10 minuter. Följande busslinjer stannar i anslutning till Nacka Forum: 409, 410, 411, 413, 414, 420, 422, 443C, 465, 471, 840 och 821
  • Cykel och gång: Använd vår reseplanerare för att få information om hur du snabbast tar dig till centrumet. Vid busstorget mot Willys finner du vår cykelparkering under ditt besök i centrumet

För mer information om pågående trafikprojekt under hösten 2022, besök Nacka Kommuns hemsida