hållbarhet

Hållbarhet i Nacka Forum

NACKAFAMILJEN TÄNKER PÅ MILJÖN

Varje dag arbetar vi i Nacka Forum med små och stora åtgärder som ska hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan. Ett av våra viktigaste mål är att minska förbrukningen av el, kyla och värme. I år har vi sparat hittills 14,6 % på den totala energiförbrukning i Nacka Forum. Detta är lika mycket energi som används för att värma 180 eluppvärmda villor under ett år!

Tillsammans med Servicesec och Nacka kommun omvandlar vi dessutom varje månad hela 6 ton matavfall till biogas. Har du en elbil? Då får du inte missa våra laddningsstationer i garaget där du parkerar helt gratis!