FÖR EN GRÖNARE PLATS I NACKA

Varje dag arbetar vi i Nacka Forum med små och stora åtgärder som ska hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan. Ett av våra viktigaste mål är att minska förbrukningen av el, kyla och värme, vilket vi bidrar till genom exempelvis följande åtgärder:

1. Vi har laddplatser i garaget, 28 st. Du hittar dem lättast genom att köra in i garaget från Skvaltans väg
2. Stort antal cykelplatser, placerade på Forumvägen och Busstorget
3. Vi har 100% grön el
4. Nacka Forum är BREEAM certifierad
5. Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår el & värmeförbrukning (Under 2020 minskade vi vår elförbrukning med -12% och vår värmeförbrukning med -18% i våra allmänna utrymmen).
6. Kontinuerlig inventering av energi för att kunna göra energibesparingar
7. Se bild nedan för vad vi åstadkom under 2020: