Allmänna Tävlingsvillkor

1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på nackaforum.se, samt på Nacka Forums Facebook-sida. 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. 

3. Ansvarig för tävlingen är: RODAMCO FORUM NACKA KB, Box 7846, 103 98 Stockholm. 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens slut samt acceptera reglerna för tävlingen. 5. Nu tävlar vi ut 10 biljetter till genrepet av Aladdin på Stockholm waterfront 18/3 2018.

4. Tävlingen är öppen t.o.m. den 10 mars 2018, kl 23.59. Vinnaren dras samt meddelas på Facebook senast den 12 mars 2018. Tävlingen är öppen för nya medlemmar i Nacka Forums kundklubb. 


7. Såhär deltar du: Bli medlem i Nacka Forums kundklubb. Besök sedan vår Facebook-sida där tävlingen hålls. Lämna din motivering till varför just du ska vinna i kommentarsfältet till tävlingsposten. Nacka Forum utser sedan fem vinnare totalt som får två biljetter var. Det kommer att kontrolleras vilket datum du blivit medlem i kundklubben. 8. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.9. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris. 10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco eller något av deras dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. Unibail-Rodamco förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Unibail-Rodamco får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen. 11. Unibail-Rodamco tar inte ansvar för produkten efter att vi lämnat ut vinsten. Unibail-Rodamco tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Unibail-Rodamco. Unibail-Rodamco tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. 12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Unibail-Rodamco beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. 13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Unibail-Rodamco rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas. 14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Unibail-Rodamco Nacka Forum centrumledning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. 15. Vinnaren kommer att kontaktas och tillkännages sedan via Nacka Forums facebook-sida och eventuellt hemsida efter detta. Unibail-Rodamco kommer att försöka nå vinnaren högst 3 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Unibail-Rodamco rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer eventuellt också att med för- och efternamn publiceras i Unibail-Rodamcos mobil-app, hemsida, samt facebook-sida och Instagram-sida. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. Ev. vinstskatt betalas av Unibail-Rodamco. 16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Unibail-Rodamco. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Unibail-Rodamco får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Unibail-Rodamcos normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Unibail-Rodamco förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.